Tama Taie

“Met kalmte gedaan”

Pleiadiaans  systeem van energie activering.

Wat is tama taie ?

Tamá Taié betekent “met kalmte gedaan”. Het is een Pleyadiaans systeem van energie activering.   

Tama Taié is een techniek om het geheugen van je kracht als mens te activeren. Deze techniek richt zich op je innerlijke zelf. Het opent je energiekanalen, zodat je diep in jezelf kunt kijken. Door vibratie, frequentie en energie, leidt het tot een staat van vrede die vanaf het allereerste moment voelbaar is. Het moedigt je aan om je eigen energie en je essentie als frequentiekanaal te herkennen.

Kwartskristallen

Kwarts heeft een zeer sterk elektromagnetisch vermogen om energie op te vangen en te transformeren.

Geometrie

De geometrische figuren hebben de capaciteit om een grote hoeveelheid hoogfrequentie energie in een gesloten circuit te concentreren.

Licht-taal

De energie van de kwarts is gericht op het uitstralen van zeer hoge trilling via gekanaliseerde symbolen en lichttaal.

Word wie je bent

“Het ontbreekt je niet aan energie om je doelen te bereiken. Je bent energie, trillend op een frequentie. Je kan je energie terugwinnen door je frequentie te verhogen.”

Tama Taié werkt op basis van drie concepten: vibratie, frequentie en energie. Kwarts is een element van de natuur met elektromagnetische eigenschappen. Hierdoor is het bijzonder geschikt bij het werken met frequenties. Kristalkwarts is een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel om de trillingen in mensen en ruimtes te verhogen.

Door gebruik te maken van geometrie, geluid en symbolen in een gecontroleerde omgeving wordt een ideale situatie gecreëerd voor het uitzenden van hoogfrequentie trillingen.

Ten eerste worden drie energiecentra in je lichaam geactiveerd met Pleiadiaanse symboliek; zonnevlecht, hart en derde oog, 

Dan ga je comfortabel liggen en wordt er een geometrische structuur gevormd met kristallen. Deze wordt geactiveerd met symbolen en de taal van het licht.

Vervolgens wordt de energie van de structuur naar het lichaam overgedragen. Deze fase van de activering kan worden uitgevoerd zonder aanraking of door middel van handleg-techniek. Hiermee begint het werk aan de trillingsfrequentie van het lichaam.

Tenslotte wordt het keel-chakra geactiveerd terwijl je luistert naar lichttaal. Ik harmoniseer op dat moment je aura veld en doe desgewenst een energetische waarneming. 

Daarmee eindigt de therapie.

Met de energetische waarneming identificeer ik blokkades en energetische onevenwichtigheden. Ik communiceer met het lichaam en visualiseer wat het nodig heeft om te deblokkeren en te harmoniseren. Dan bespreken we wat ik heb waargenomen en stel ik een strategie voor om het evenwicht te herstellen.

De informatie die uit een energetische lezing komt, kan tot nadenken stemmen. Vaak kost het tijd om die informatie te verwerken en te verankeren. Daarom kunnen we voor ongeveer een week erna een gesprek plannen om de vragen die uit de therapie zijn voortgekomen te beantwoorden.

  • Praktische informatie
  • Een sessie Tamá Taié duurt 1 uur.
  • Het tarief  is € 70,-
  • Je kunt kiezen voor een losse behandelingen of een traject Tamá Taié.
  • Voor individuele coaching en nagesprek geldt hetzelfde uurtarief.
  • Een eerste Tamá Taié sessie duurt altijd minimaal 90 minuten en kost € 90,-

Tamá ta ...wat?

Wat doet Tamá Taié eigenlijk?

..wat doet het met je,

..en wat het met mij heeft gedaan.

Tamá Taié Individueel

Tamá Taié is een techniek om de herinnering aan onze kracht als mens te activeren. Het opent onze energiekanalen zodat we diep in onszelf kunnen kijken.

Tamá Taié Groepssessie

Het moedigt je aan om je eigen omgang met energie en je essentie als frequentiekanaal te herkennen. Zo worden we bewuste medescheppers van de werkelijkheid waarin we leven.

Tamá Taié op Afstand

De energie beweegt vrij, ze is niet onderhevig aan de beperkingen van tijd en ruimte. Comfortabel van thuis uit kunt u deze eenvoudige en effectieve activering ontvangen.