PLANETAIR NETWERK

“Kennis” zijn de gegevens die men van buitenaf ontvangt en verwerkt. “Wijsheid” zijn de zekerheden die van binnenuit komen. Kennis dient om wijsheid te voeden en te vormen.

Het essentiële verschil tussen die twee is dat kennis van persoon tot persoon kan worden overgedragen zonder te worden gewijzigd, zoals een fotokopie, terwijl wijsheid dat niet kan. Het zal altijd worden gewijzigd en getransmuteerd.

Wijsheid is de kennis die geïntegreerd is in ieders eigen werkelijkheid, daarom vibreert zij met elke innerlijke werkelijkheid van binnenuit.

Om onszelf om te vormen tot een planetair netwerk is het essentieel dat we de kennis integreren en ons eigen maken. Om vervolgens de concepten los te laten en ze te laten sterven. Zodat ze getransformeerd kunnen worden in de wijsheid van een ander.

author-sign

meer van dit soort